YouTube player

ראיתם פעם כלב רועה כבשים? ירדנו לדרום, לעדי אתרוג, שם למדנו על העבודה עם גזע הבורדר קולי (המקורי, לא אלו שתפגשו ברחוב). בסרטון הקצר תוכלו לראות את קופר, בורדר קולי מדהים, מאגף את הכבשים, דואג שהם יישארו יחד, ואז מביא אותם אלי. בנוסף, למדנו על כלבים מהגזע “קלפי” – כלב קלפי רועה כבשים בצורה קצת שונה (מטפס עליהם, רץ על הגב עד לכבש הראשון שנתקע, ונושך אותו באוזן).